Mozartın bestesi epilepsili bireylerde nöbet sıklığını azaltabilir

Araştırmayı Kanada’da yer alan University Health Network’un (Üniversite Sağlık Ağı) parçası olan Toronto Western Hastanesi’nin içerisinde yer alan Krembil Brain Institute (Krembil Beyin Enstitüsü) doktorları tarafından yapıldı. Dr. Marjan Rafiee ve Dr. Taufik Valiante tarafından yapılan yeni bir araştırma çalışması, Mozart’ın bestesinin epilepsili bireylerde nöbet sıklığını azalttığını tespit etti.

Mozart’ın K.448 bestesi’nin nöbetlere etkisi 20 yıldır dillendirilen bir durum. Bu araştırmayı diğerlerinden ayıran, uzun süreli takip ve Mozart K.448 ve spektral olarak benzer, ancak ritmik olmayan bir kontrol parçası uygulanmasıydı. Yani, başka bir işitsel uyaran dinleyerek nöbet sıklığında benzer bir azalma gösterip göstermeyeceği de araştırıldı.

Araştırmada, D majör iki piyano kullanıldı.

Araştırmaya dahil edilecek epilepsi hataları için kriterler belirlendi

Araştırmacılar, 1 yıl sürecek araştırma için 13 epilepsi hastasını araştırmaya dahil ettiler.

Araştırmaya dahil edilecek hastalar için kriterler belirlendi.

Dahil edilecek hasta belirlerken şu kriterler kullanıldı:

  • Çeşitli antiepileptik ilaç kullanmasına rağmen mevcut nöbet kontrolünden memnun olmayanlar
  • Başlangıç döneminde en az 3 nöbet geçirmiş olmalı ve son 2 ay içerisinde en az 3 nöbetten biri görülmeli

Dahil edilmeyecek hasta belirlenirken şu kriterler kullanıldı:

  • Herhangi bir beyin yapısının çıkarılmasını içeren beyin rezeksiyon öyküsü olanlar ( yani epilepsi cerrahisi)
  • Bir yıllık müdahale süresi boyunca bireylerin ilaçlarında değişiklik olanlar
  • Vagus sinir stimülasyonu (VNS) ,derin beyin stimülasyonu (DBS) olan veya kayıt sırasında ketojenik diyet uygulayan veya bir yıl sonrası için bu seçeneklerden biri için planı olan bireyler
  • Nöbetlerini hatırlamayanlar; bir yıllık müdahale süresi boyunca bir günlük nöbet vakasılarının kendisi veya hasta bakıcısı tarafından belgeleyemeyenler
  • İngilizce anlamayan ve konuşamayan bireyler
  • Müdahaleye başlamadan önce saha algısında ve işitme kaybı çevrimiçi testinde %55’in altında puan alan kişiler

Bu kriterleri sağlayan ve araştırmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 48.5 , yaş aralığı 26-75’di. Bu kişilerin 8’i kadın, 5’i erkekti.

Araştırma sonuçları nöbetlerin sıklığında azalma olduğunu gösterdi

Önce tüm hastalar takibe alındı ve 3 ayın sonunda taban çizgisi belirlendi. Ardından hastalar iki gruba ayrıldı.

Birinci grup, ilk 3 ay günde 1 kez Mozart’ın bestesini dinledi,sonraki 3 ayda karıştırılmış versiyonu dinlediler. İkinci grup, ilk 3 ay karıştırılmış versiyonu, sonraki 3 ayda günlük Mozart’ın bestesini dinlediler.

Hastalar, bu süre boyunca nöbet günlükleri tuttular ve ilaçlarını değiştirmediler.

Araştırma sonucu, Mozart K.448 günlük dinlemenin nöbet sıklığını azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, Mozart’ın tedaviden ziyade terapi olabileceğini düşünüyorlar. Bir sonraki araştırmayı daha fazla katılımcıyla yapmayı hedefliyorlar.

K.448 bestesinin D majör iki piyano kullanılarak çalındığı bir konser

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)