Gizlilik politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://www.epilepsivehayat.com.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Bu formlarla tarafımıza gönderdiğiniz bilgileri toplamaktayız.

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Gömülen içerik aracılığıyla veri istenmesi durumunda websitemiz bu verileri almamaktadır. İlgili içeriğin sahibi olan websitesinin gizlilik sözleşmesine dahildir. Oluşabilecek sorunlar nedeniyle websitemiz sorumlu değildir.

Analiz

Websitesinde zaman zaman yer alan anketler sonucu elde edilen verilere dayalı analiz raporları başka firmalarla paylaşılmamaktadır.

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Websitemiz verilen hizmetleri daha iyi hale getirmek için işortaklarıyla veri alışverişi yapabilmektedir. Şu an için veri paylaşımı yaptığımız bir firma yoktur.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

İletişim bilgileriniz

iletisim@epilepsivehayat.com e-posta aracılığıyla veya iletişim sayfasındaki form aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Ek bilgi

Verinizi nasıl koruyoruz

Verilerinizi en iyi şekilde website sunucunda barındırmaktayız.

Hangi veri ihlali prosedürlerimiz var

Veri ihlali olduğunu düşünüyorsanız detaylı bir açıklama yaparak ve dayanarak sunarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12 maddesi gereği tespit edilen veri ihlallerini Kurula bildirmekteyiz.

Hangi üçüncü taraflardan veri alıyoruz

Üçüncü taraflardan veri almamaktayız

Kullanıcı verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yapıyoruz?

Websitemizde ticari faaliyet gösteren kullanıcılar tespit edildiğinde kullanıcıyı süresiz olarak engelleme hakkını saklı tutar.

Mahremiyet gerektiren konularda diğer kullanıcıları rahatsız eden kullanıcılar tespit edilmesi veya şikayetin doğruluğu tespit edildiği an engellenmektedir.

Bunun dışındaki durumlarla ilgili karar verme yetkimizi saklı tutmaktayız.

Kullanıcıları cinsiyet, yaş grubu, meslek, hasta ve hasta yakını olacak şekilde sınıflandırılmaktadır.

İşlemlere ve hizmetlere istinaden aşağıdaki bilgiler de istenebilmekte ve istenen bilgilere göre bilgiler sınıflandırılmaktadır:

 • Kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
 • İletişim bilgisi (telefon, e-posta)
 • Kurumsal kimlik bilgisi (unvan)
 • Finansal veri (vergi no, vergi dairesi, IBAN)
 • Özel nitelikli kişisel veri&hukuki işlem bilgisi (imza)

Sanayi bakanlığı kamuyu aydınlatma yükümlülüğü

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, Websitemize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.