Benign Rolandik Epilepsi

“Benign” kelimesinin Türkçesi, “tehlikesiz, iyicil, selim, iyi huylu vb.” anlamlarındadır. “Benign” terimi, çoğu çocuğun ergenlik döneminde bu nöbetleri aşması gerçeğini ifade etmek için kullanılmıştır. Bütün rolandik epilepsiler iyi olmayabileceği bilinmelidir.

Benign rolandik epilepsili kişilerde görülen tipik bir nöbet, çocuğun yüzünün veya dilinin seğirmesi, uyuşması veya karıncalanmasını içerir. Bu semptomlar konuşmaya engel olabilir ve salya akmasına neden olabilir. Bunlar 2 dakikadan fazla sürmeyen ve çocuk tamamen bilinçli kalan bir tür fokal nöbet tipidir.

Bu sendromda nöbetler uyku yoksunluğu ile tetiklenebilir. Yeterince uyuyamamak, uykusunun kesintili olması veya uykunun düşük kaliteli olması, uykusuzluğa yol açabilir.

Bazen çocuk da tipik olarak uyku sırasında tonik-klonik nöbet geçirebilir. Nöbetler genellikle seyrek görülür, ancak bir kerede birkaç nöbet ortaya çıkabilir.

Kimlerde Görülür?

Bu sendrom, çocuklarda tüm epilepsilerin yaklaşık %15’ini oluşturur. Bu sendromda nöbetlerin başladığı ortalama yaş yaklaşık 6 ila 8 yaş arasındadır, ancak 3 ila 13 yaş arasındaki çocuklarda görülebilir. Çocukların çoğunda, nöbetler başladıktan 2 ila 4 yıl sonra nöbet geçirmesi sonlanır. Neredeyse her durumda, nöbetler 15 yaşında kendiliğinden durur.

Erkekleri etkileme olasılığı biraz daha fazladır.

Bu sendrom, yakın akrabalarında epilepsisi olan çocuklarda daha yaygındır. 15q14 kromozomuna olası bir bağlantıyla birlikte genetik bir epilepsi şekli olduğu düşünülmektedir.

Benign rolandik epilepsili çocuklar genellikle nöbetlerden etkilenmeyen normal zekaya sahiptir.

Benign rolandik epilepsi nasıl teşhis edilir?

Doktorlar nöbet tanımına göre benign rolandik epilepsi tanısı koyarlar. Ayrıca EEG, MRG gibi testlerden bilgi edinebilirler.

Benign rolandik epilepsisi olan çocukların EEG’sinde beyin motor bölgelerinde ve temporal bölgelerinde spike (diken) dalgalar görülür. Bu bulgular tanıyı doğrulamaya yardımcı olur.

Benign rolandik epilepsi nasıl tedavi edilir?

Çocukların çoğunluğu 10’dan az nöbet geçirdiğinden, çoğu bu tür epilepsi için herhangi bir antiepileptik ilacı almamaktadır. Bir çocuğun nöbetleri gündüz olursa, nöbetler sıklaşırsa, bir öğrenme bozukluğu veya bazı bilişsel problemleri varsa ilaç verilebilir.
Nöbetler genellikle yaygın nöbet ilaçlarından herhangi biri ile kontrol edilebilir. Okskarbazepin (Trileptal veya Trokendi XR), karbamazepin (Tegretol veya Carbatrol), gabapentin (Neurontin), zonisamid (Zonegran), levetirasetam (Keppra) veya lakosamid (Vimpat) bunlardan bazılarıdır.

Kaynakça

  • https://www.epilepsysociety.org.uk/childhood-epilepsy-syndromes#.XT8_g-gzZPb
  • https://www.apiceepilepsia.org/sindromes-y-tipos-de-epilepsias/epilepsia-rolandica/
  • https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/childhood-epilepsy-centrotemporal-spikes-aka-benign-rolandic-epilepsy

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)