Epilepsi Cerrahisi Uygulanan Hastaların Sosyal İşlevsellik ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesine Yönelik Araştırma Yapıldı

Araştırmayı, Çinli bilim insanları yaptı. Epilepsi hastalarında epilepsi cerrahisi sonrası yaşam kalitesinde (QoL) iyileşme görülmüştür; ancak sosyal işlevsellik daha az araştırılmıştır. Araştırma ekibi, epilepsili hastalarda cerrahi sonrası iyileşmenin yaşam kalitesi ve sosyal işlevsellik arasında paralel olup olmadığını incelemek amacıyla bu çalışmanın yapıldığı belirtti.

Nasıl Bir Yöntemle Yapıldı?

Ekip epilepsi ameliyatı geçiren hastaları retrospektif (geçmişe bakarak) olarak gözden geçirdi. Tüm katılımcılar ameliyattan önce ve ameliyattan 3 ay, 6 ay ve 1 yıl sonra kapsamlı bir nöropsikolojik değerlendirme, Epilepsi Yaşam Kalitesi Envanteri (QOLIE-89) anketi ve Epilepsi için Sosyal ve Mesleki İşlev Ölçeği’ni (SOFSE) tamamladılar. Demografik ve epilepsi ile ilgili bilgiler de toplandı. QOLIE-89 ve SOFSE’yi zaman içinde ve olası ilişkili faktörleri modellemek için kimlik bağlantılı genelleştirilmiş tahmin denklemleri kullanıldı. P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Ne gibi bulgular elde edildi?

36 erkek ve 18 ila 62 yaş arası 43 kadın olmak üzere toplam 76 hasta toplandı. Hem toplam QOLIE-89 hem de genel SOFSE, epilepsi ameliyatından sonra zaman içinde iyileşti (Bonferroni düzeltmesi ile sırasıyla p <<0.001 ve 0.002 ayarlandı). Toplam QOLIE-89 ameliyattan 3 ay sonra düzelirken, genel SOFSE ameliyattan 6 ay sonrasına kadar anlamlı bir iyileşme göstermedi. Wechsler Yetişkin İstihbarat Ölçeği-III’ün eğitim öncesi Tam Ölçekli İstihbarat Katsayısı (FSIQ) ve eğitim yılları, hem toplam QOLIE-89 hem de genel SOFSE için zamana bağlı iyileştirme ile anlamlı derecede ilişkiliydi (p değeri <0.001). Ameliyattan bir yıl sonra, nöbetsiz grupta toplam SOFSE ve toplam QOLIE-89 skorları nöbetsiz gruba göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değeri = 0.040 ve 0.032).

Araştırma sonunda ne elde edildi?

Ameliyat sonrası epilepsili kişilerde sosyal işlevsellik yaşam kalitesi olarak anlamlı derecede düzeldiği, ancak iyileşme göstermesi daha fazla zaman aldığı tespit edildi. Tam Ölçekli Zeka Katsayısı daha iyi olan ve daha uzun yıllar eğitim alan insanlar, zaman içinde sosyal işlevsellikte daha iyi gelişme gösterdiği belirlendi. Sosyal işlevsellikteki iyileşmeyi kolaylaştırmak için epilepsi cerrahisi sonrası rehabilitasyon programlarına erken müdahale gerekebileceği belirtildi.

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31884120?dopt=Abstract

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)