Bakanlık, hangi kronik hastalığı olan personellerin idari izinli sayılacağını açıkladı

29 Mayıs 2020 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalıkları olan personellerin idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığın listesini aşağıda bulabilirsiniz.

TANI KODU HASTALIK ADI AÇIKLAMA

 1. C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
 2. C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
 3. C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 4. C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
 5. C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
 6. C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
 7. C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
 8. C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
 9. C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 10. C01 Dil kökünün habis neoplazması
 11. C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
 12. C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
 13. C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
 14. C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 15. C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
 16. C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
 17. C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 18. C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
 19. C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
 20. C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 21. C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
 22. C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
 23. C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
 24. C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
 25. C05.0 Sert damağın habis neoplazması
 26. C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
 27. C05.2 Uvulanın habis neoplazması
 28. C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
 29. C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 30. C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
 31. C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
 32. C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
 33. C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 34. C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
 35. C07 Parotis bezinin habis neoplazması
 36. C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
 37. C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
 38. C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
 39. C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 40. C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması
 41. C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
 42. C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
 43. C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 44. C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
 45. C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
 46. C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
 47. C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
 48. C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
 49. C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 50. C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 51. C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
 52. C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
 53. C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
 54. C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
 55. C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
 56. C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 57. C12 Priform sinüsün habis neoplazması
 58. C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
 59. C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
 60. C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
 61. C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 62. C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 63. C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 64. C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
 65. C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
 66. C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
 67. C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
 68. C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
 69. C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
 70. C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
 71. C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
 72. C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
 73. C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
 74. C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
 75. C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
 76. C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
 77. C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
 78. C16.4 Pilorun habis neoplazması
 79. C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 80. C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 81. C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
 82. C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 83. C17.0 Duodenum habis neoplazması
 84. C17.1 Jejunum habis neoplazması
 85. C17.2 İleum habis neoplazması
 86. C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
 87. C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
 88. C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 89. C18.0 Çekumun habis neoplazması
 90. C18.1 Apandisin habis neoplazması
 91. C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
 92. C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
 93. C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
 94. C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
 95. C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
 96. C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
 97. C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu
 98. C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 99. C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
 100. C20 Rektumun habis neoplazması
 101. C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 102. C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
 103. C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
 104. C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
 105. C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
 106. C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
 107. C22.2 Hepatoblastom
 108. C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
 109. C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
 110. C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
 111. C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 112. C23 Safra kesesinin habis neoplazması
 113. C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
 114. C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
 115. C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
 116. C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
 117. C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
 118. C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
 119. C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
 120. C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
 121. C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
 122. C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
 123. C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
 124. C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 125. C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 126. C26.1 Dalağın habis neoplazması
 127. C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
 128. C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
 129. C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
 130. C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
 131. C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
 132. C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
 133. C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
 134. C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
 135. C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
 136. C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 137. C32.0 Glottisin habis neoplazması
 138. C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
 139. C32.2 Subglottisin habis neoplazması
 140. C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
 141. C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
 142. C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 143. C33 Trakeanın habis neoplazması
 144. C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
 145. C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 146. C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 147. C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 148. C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
 149. C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 150. C38.0 Kalbin habis neoplazması
 151. C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
 152. C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
 153. C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 154. C38.4 Plevranın habis neoplazması
 155. C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
 156. C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 157. C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 158. C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 159. C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 160. C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 161. C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 162. C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 163. C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 164. C41.1 Mandibula habis neoplazması
 165. C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
 166. C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
 167. C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
 168. C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 169. C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 170. C43.0 Dudağın habis melanomu
 171. C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
 172. C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
 173. C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
 174. C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
 175. C43.5 Gövdenin habis melanomu
 176. C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
 177. C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
 178. C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
 179. C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
 180. C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması
 181. C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
 182. C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
 183. C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
 184. C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
 185. C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması
 186. C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
 187. C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
 188. C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu
 189. C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 190. C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
 191. C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması
 192. C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
 193. C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
 194. C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
 195. C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
 196. C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
 197. C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
 198. C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu
 199. C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 200. C51.0 Labium majusun öalign neoplazması
 201. C51.1 Labium minusun habis neoplazması
 202. C51.2 Klitorisin habis neoplazması
 203. C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
 204. C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
 205. C52 Vajinanın habis neoplazması
 206. C53.0 Endoserviksin habis neoplazması
 207. C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması
 208. C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
 209. C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 210. C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması
 211. C54.1 Endometriyumun habis neoplazması
 212. C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması
 213. C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması
 214. C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
 215. C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 216. C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 217. C56 Overin habis neoplazması
 218. C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması
 219. C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması
 220. C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
 221. C57.3 Parametriyumun habis neoplazması
 222. C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 223. C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
 224. C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 225. C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 226. C58 Plasentanın habis neoplazması
 227. C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması
 228. C60.1 Glans penisin habis neoplazması
 229. C60.2 Penis cisminin habis neoplazması
 230. C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu
 231. C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 232. C61 Prostatın habis neoplazması
 233. C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması
 234. C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması
 235. C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 236. C63.0 Epididimin habis neoplazması
 237. C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması
 238. C63.2 Skrotumun habis neoplazması
 239. C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları
 240. C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 241. C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 242. C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
 243. C65 Renal pelvisin habis neoplazması
 244. C66 Üreterin habis neoplazması
 245. C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması
 246. C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması
 247. C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması
 248. C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması
 249. C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması
 250. C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması
 251. C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması
 252. C67.7 Uraküsün habis neoplazması
 253. C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
 254. C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 255. C68.0 Üretranın habis neoplazması
 256. C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması
 257. C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu
 258. C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
 259. C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması
 260. C69.1 Korneanın habis neoplazması
 261. C69.2 Retinanın habis neoplazması
 262. C69.3 Koroidin habis neoplazması
 263. C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması
 264. C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
 265. C69.6 Orbitanın habis neoplazması
 266. C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
 267. C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
 268. C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
 269. C71.1 Frontal lobun habis neoplazması
 270. C71.2 Temporal lobun habis neoplazması
 271. C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması
 272. C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması
 273. C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması
 274. C71.6 Serebellumun habis neoplazması
 275. C71.7 Beyin sapının habis neoplazması
 276. C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu
 277. C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
 278. C72.0 Spinal kordun habis neoplazması
 279. C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması
 280. C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması
 281. C72.3 Optik sinirin habis neoplazması
 282. C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması
 283. C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
 284. C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 285. C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
 286. C73 Tiroid bezinin habis neoplazması
 287. C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
 288. C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması
 289. C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 290. C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması
 291. C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması
 292. C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
 293. C75.3 Pineal bezin habis neoplazması
 294. C75.4 Karotid cismin habis neoplazması
 295. C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
 296. C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
 297. C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 298. C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 299. C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 300. C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 301. C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 302. C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 303. C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 304. C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 305. C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
 306. C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
 307. C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
 308. C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
 309. C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
 310. C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı
 311. C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
 312. C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 313. C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 314. C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 315. C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 316. C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 317. C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 318. C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 319. C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 320. C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 321. C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 322. C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 323. C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 324. C83.7 Burkitt tümörü
 325. C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 326. C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 327. C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
 328. C90.01 Multipl miyelom, remisyonda
 329. C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 330. C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda
 331. C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
 332. C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
 333. C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 334. C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
 335. C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 336. C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
 337. C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 338. C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
 339. C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 340. C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda
 341. C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 342. C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
 343. C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 344. C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
 345. C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 346. C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
 347. C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 348. C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 349. C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 350. C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda
 351. C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 352. C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
 353. C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 354. C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
 355. C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
 356. C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda
 357. C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 358. C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
 359. C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 360. C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
 361. C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 362. C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
 363. C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 364. C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 365. C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
 366. C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
 367. C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
 368. C94.11 Kronik eritremi, remisyonda
 369. C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 370. C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
 371. C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 372. C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda
 373. C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
 374. C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda
 375. C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
 376. C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda
 377. C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 378. C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
 379. D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi
 380. D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi
 381. D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi
 382. D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi
 383. D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler
 384. D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
 385. D56.0 Alfa talasemi
 386. D56.1 Beta talasemi
 387. D56.2 Deltabeta talasemi
 388. D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
 389. D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
 390. D56.8 Diğer talasemiler
 391. D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
 392. D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
 393. D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi
 394. D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
 395. D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
 396. D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları
 397. D58.0 Herediter sferositoz
 398. D58.1 Kalıtsal eliptositoz
 399. D58.2 Diğer hemoglobinopatiler
 400. D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler
 401. D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
 402. D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi
 403. D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler
 404. D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi
 405. D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
 406. D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler
 407. D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
 408. D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
 409. D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler
 410. D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış
 411. D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
 412. D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
 413. D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
 414. D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
 415. D61.0 Yapısal aplastik anemi
 416. D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi
 417. D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
 418. D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
 419. D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
 420. D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
 421. D62 Akut posthemorajik anemi
 422. D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
 423. D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi
 424. D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi
 425. D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
 426. D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
 427. D64.3 Diğer sideroblastik anemiler
 428. D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
 429. D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler
 430. D64.9 Anemi, tanımlanmamış
 431. D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
 432. D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
 433. D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
 434. D68.0 Von Willebrand hastalığı
 435. D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
 436. D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
 437. D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk
 438. D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
 439. D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri
 440. D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış
 441. D69.0 Allerjik purpura
 442. D69.1 Kalitatif trombosit defektleri
 443. D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura
 444. D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
 445. D69.4 Diğer primer trombositopeniler
 446. D69.5 Sekonder trombositopeni
 447. D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
 448. D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar
 449. D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
 450. E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
 451. E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 452. E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 453. E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 454. E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
 455. E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 456. E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 457. E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 458. E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 459. E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 460. E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 461. E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 462. E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 463. E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 464. E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 465. E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 466. E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 467. E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 468. E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 469. E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 470. E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 471. E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 472. E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
 473. E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
 474. E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 475. E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 476. E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 477. E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 478. E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 479. E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 480. E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 481. E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 482. E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 483. E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 484. E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
 485. E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
 486. E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
 487. E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 488. E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 489. E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
 490. G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
 491. G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
 492. G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı
 493. G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
 494. G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi
 495. G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
 496. G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
 497. G31.3 Lewy cismi hastalığı
 498. G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
 499. G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
 500. G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
 501. G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
 502. G35 Multipl skleroz
 503. G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
 504. G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
 505. G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
 506. G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
 507. G37.0 Diffüz skleroz
 508. G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
 509. G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
 510. G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
 511. G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
 512. G37.5 Konsantrik skleroz [Balö]
 513. G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
 514. G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
 515. G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
 516. G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
 517. G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
 518. G45.3 Amorozis fugaks
 519. G45.4 Geçici global amnezi
 520. G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
 521. G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
 522. G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
 523. G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
 524. G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
 525. G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
 526. G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
 527. G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
 528. G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
 529. G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
 530. G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
 531. I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
 532. I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
 533. I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
 534. I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
 535. I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 536. I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 537. I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 538. I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
 539. I15.0 Renovasküler hipertansiyon
 540. I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
 541. I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
 542. I20.0 Anstabil anjina
 543. I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
 544. I20.8 Angjna pektorisin diğer formları
 545. I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış
 546. I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
 547. I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
 548. I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 549. I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 550. I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
 551. I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış
 552. I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 553. I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 554. I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 555. I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü
 556. I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum
 557. I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt
 558. I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt
 559. I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü
 560. I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü
 561. I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü
 562. I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu
 563. I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar
 564. I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz
 565. I24.1 Dressler sendromu
 566. I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
 567. I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
 568. I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış
 569. I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın
 570. I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin
 571. I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin
 572. I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin
 573. I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
 574. I25.3 Kalp anevrizması
 575. I25.4 Koroner arter anevrizması
 576. I25.5 İskemik kardiyomiyopati
 577. I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
 578. I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
 579. I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
 580. I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm
 581. I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm
 582. I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
 583. I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
 584. I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon
 585. I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları
 586. I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
 587. I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü
 588. I28.1 Pulmoner arter anevrizması
 589. I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
 590. I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
 591. I31.0 Kronik adeziv perikardit
 592. I31.1 Kronik konstriktif perikardit
 593. I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği
 594. I34.1 Mitral (kapak) prolapsı
 595. I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu
 596. I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları
 597. I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 598. I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu
 599. I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği
 600. I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu
 601. I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları
 602. I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 603. I37.0 Pulmoner kapak stenozu
 604. I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
 605. I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu
 606. I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları
 607. I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 608. I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit
 609. I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit
 610. I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit
 611. I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit
 612. I42.0 Dilate kardiyomiyopati
 613. I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
 614. I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati
 615. I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık
 616. I42.4 Endokardiyal fibroelastoz
 617. I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati
 618. I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
 619. I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati
 620. I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler
 621. I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış
 622. I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
 623. I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
 624. I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
 625. I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel
 626. I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
 627. I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
 628. I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış
 629. I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
 630. I51.5 Miyokard dejenerasyonu
 631. I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
 632. I51.7 Kardiyomegali
 633. I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama
 634. I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 635. I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 636. I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 637. I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 638. I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 639. I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama
 640. I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış
 641. I60.8 Diğer subaraknoid kanama
 642. I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış
 643. I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal
 644. I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal
 645. I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış
 646. I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama
 647. I61.4 Serebellumda intraserebral kanama
 648. I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler
 649. I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize
 650. I61.8 Diğer intraserebral kanama
 651. I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış
 652. I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik)
 653. I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama
 654. I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış
 655. I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs
 656. I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs
 657. I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
 658. I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs
 659. I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs
 660. I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
 661. I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik
 662. I63.8 Dier serebral enfarktüs
 663. I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
 664. I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
 665. I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
 666. I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
 667. I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
 668. I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
 669. I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
 670. I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
 671. I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 672. I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 673. I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 674. I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
 675. I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
 676. I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 677. I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 678. I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
 679. I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
 680. I67.2 Serebral ateroskleroz
 681. I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati
 682. I67.4 Hipertansif ensefalopati
 683. I67.5 Moyamoya hastalığı
 684. I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
 685. I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış
 686. I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar
 687. I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
 688. I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)
 689. I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit
 690. I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit
 691. I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar
 692. I69.0 Subaraknoid kanama sekeli
 693. I69.1 İntraserebral kanama sekeli
 694. I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli
 695. I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
 696. I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
 697. I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli
 698. I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer
 699. I71.01 Torasik aort diseksiyonu
 700. I71.02 Abdominal aort diseksiyonu
 701. I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu
 702. I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre
 703. I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 704. I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre
 705. I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 706. I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre
 707. I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 708. I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
 709. I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 710. J43.0 MacLeod sendromu
 711. J43.1 Panlobüler amfizem
 712. J43.2 Sentrilobüler amfizem
 713. J43.8 Diğer amfizem
 714. J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
 715. J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 716. J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 717. J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 718. J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 719. J46 Status astmatikus
 720. K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı
 721. K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
 722. K50.8 Diğer Crohn hastalıkları
 723. K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
 724. K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
 725. K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
 726. K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
 727. K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
 728. K51.4 Kolon psödopolipozisi
 729. K51.5 Mukozal proktokolit
 730. K51.8 Diğer ülseratif kolitler
 731. K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
 732. K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
 733. K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
 734. K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
 735. K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği
 736. K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 737. K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 738. K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 739. K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 740. K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
 741. K74.0 Hepatik fibroz
 742. K74.1 Hepatik skleroz
 743. K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
 744. K74.3 Primer biliyer siroz
 745. K74.4 Sekonder biliyer siroz
 746. K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
 747. K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
 748. K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit
 749. N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
 750. N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 751. N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
 752. N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 753. N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 754. N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 755. N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 756. N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 757. N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
 758. N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
 759. N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 760. N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 761. N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 762. N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 763. N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 764. N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 765. N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 766. N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 767. N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik
 768. Z94.0 Böbrek nakli durumu
 769. Z94.1 Kalp nakli durumu
 770. Z94.2 Akciğer nakli durumu
 771. Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
 772. Z94.4 Karaciğer nakli durumu
 773. Z94.5 Deri nakli durumu
 774. Z94.6 Kemik nakli durumu
 775. Z94.7 Kornea nakli durumu
 776. Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
 777. Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
 778. İmmün supresif kullananlar—- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı “L01XC02-Rituximab L04A – İmmünsupresif Ajanlar “

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)