Epilepsi ve Hayat

Epilepsi ve Araç Kullanımı

Epilepsi hastaları ve epilepsi hastalığı iyileşmiş bireyler önceleri hiçbir şekilde ehliyet alamamaktaydı. Zamanla yapılan değişikliklerle epilepsi hastalarının ehliyet alımında kolaylık sağlanmaya başlandı.

İlk olarak, 29 Aralık 2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Daha sonra,30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu yönetmelikteki şartları sağlayan epilepsi hastaları birinci grup ehliyet alabilmektedir. Buna karşın ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

Ehliyet Grupları

Bütün branşlarda yapılacak muayene açısından sürücü belgesi sınıfları aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır:

a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları.

b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.

Epilepsi hastalarının alabileceği birinci grup ehliyetleri detaylandırmakta fayda olacağı düşünüyoruz. Şartlar aşağıdaki gibidir:

M: Motorlu bisiklet (MOPED) kullanacakları verilir. 2, 3 ve 4 tekerlekli olabilir. Yaş sınırı 16’dır.

A1: Silindir hacmi 125 santimetreküpü geçmeyen, güç olarak 11 kv(kilovat) sınır değerini aşmayacak, Kv/kg oranı 0,1 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz 2 tekerlekli motosikletler ile güç olarak 15 kv(kilovat) geçmeyen 3 tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir.

A2: Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosiklet ile 15 kv(kilovat) geçen 3 tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Yaş sınırı 18’dir.

A: Sepetli veya sepetsiz iki tekerli motosikletler ile 15 kv (kilovat) geçen 3 tekerlekli motosikletlerdir. İki tekerlekliler için yaş sınırı 20, üç tekerlekliler için yaş sınırı 21’dir. En az iki yıl A2 ehliyetinin olması gerekmektedir. 24 yaşını doldurmuş olanlar için iki yıl deneyimi aranmaz.

B1: Motor gücü 15 kv’yi geçmeyen ve ağırlığı 400 kg’dan fazla olmayan, yük taşımacılığında kullananlar için net ağırlığı 550 kg’ı aşmayan dört tekerlikli motosikletleri kapsar. Elektrik ile çalışanlarda kg hesabında bataryalar dahil edilmez. Yaş sınır 16’dır.

B: Araba ve kamyonet kullanılabileceklere verilir. Bu ehliyete sahip kişiler, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/03/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kg geçmeyen birleşik araçları da kullanabilirler. Yaş sınırı 18’dir.

BE: B sınıfı sürücü belge ile kullanılan araçlarda römorklu yük taşımacılığı yapanlara verilir. Römork veya yarı römorkun yüklü ağırlığının 3.500 kg’ı geçmemesi esastır. Yaş sınırı 18’dir. B sınıfı ehliyeti olmayan başvuramazlar.

F: Lastik tekerlekleri olan traktörleri kullanacaklara verilir.

29 Aralıkta yayınlanan Resmi Gazetedeki Değişiklik

Epilepsi hastalarına aşağıda sayılan hallerde sadece birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Bu sürücüler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

1) Şuur kaybının olduğu epilepsi hastalarının altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir. Sürücü belgesi alabileceğine dair rapor düzenlenmesi halinde kontrol süresi raporda belirtilir.

2) Direksiyon başında tekrarlanma olasılığı olmayan, fark edilir bir uyarıcı nedeniyle uyarılmış epilepsi nöbeti geçiren kişilere nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir.

3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, üç yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

4) Sadece uykuda geçirilen epilepsi nöbeti olan kişiler altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

5) Bilinci veya hareket etme yetisini etkilemeyen nöbet geçiren kişilerde 6 aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

6) Tedavi edici epilepsi cerrahisi uygulanan kişiler (1) numaralı alt bende göre değerlendirilir.

7) Bu bent kapsamında nöroloji sağlık kurulunca yapılacak tıbbi değerlendirmede, ayrıntılı nörolojik inceleme, elektroensefalografi ve nörogörüntüleme yapılır.

8) Epilepsi tanısı konulan ve araç kullanmalarında sakınca bulunan ya da araç kullanmaları belirli şartlara bağlanan kişiler hakkında 4. maddenin on birinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

30 Eylülde yayınlanan Resmi Gazetedeki değişiklik

1) Şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.

2) Kaldırıldı

3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, iki yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.

4) Kaldırıldı

5) Kaldırıldı

6) Tedavi edici epilepsi cerrahisi uygulanan kişiler (1) numaralı alt bende göre değerlendirilir.

7) Bu bent kapsamında nöroloji sağlık kurulunca yapılacak tıbbi değerlendirmede,ayrıntılı nörolojik inceleme, elektroensefalografi ve nörogörüntüleme yapılır.

8) Epilepsi tanısı konulan ve araç kullanmalarında sakınca ya da araç kullanmaları belirli şartlara bağlanan kişiler hakkında 4. üncü maddenin onbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

Sürücü adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik yer alan 4. maddenin 11. fıkrasında, “Bu yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca Emniyet Gemel Müdürlüğüne yapılacak bildirimler alt yapının uygun olması halinde elektronik sistem üzerinden yapılır. Bu durumda ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz. Elektronik sistem üzerinden bildirimin mümkün olmadığı durumlarda bildirimler yazılı olarak sağlık kuruluşları tarafından en yakın trafik tescil kuruluşuna yapılır.” yazmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.