Frontal Lob Epilepsisi

Frontal lob epilepsisi,parsiyel nöbet türü olan epilepsiler içerisinde temporal lob epilepsisinden sonra 2. en yaygın olanıdır.

Frontal lob epilepsisi beyinde doğumsal kusurlar,kan damarı tıkanıklığı, tümör, enfeksiyon gibi farklı nedenlerle olabilir.

Ailesinde frontal lob epilepsisi olan kişiler mevcuttur. Bazı genetik bozukluklar frontal lob epilepsine neden olabilmektedir. Bu nadir bir durumdur. Bu epilepsi türü otozomal dominant frontal lob epilepsisi veya otozomal dominant nosküler frontal lob epilepsisi olarak adlandırılır. Bu tür epilepside nöbetler genelde uykuda olur.

Hareketi kontrol eden alanlar (motor alanlar olarak adlandırılır) etkilendiğinde, vücudun diğer tarafında anormal hareketler meydana gelir. Motorlu bölgelerde başlayan nöbetler, zayıflığa veya birinin konuşmasına izin veren kaslar gibi bazı kasların kullanılmamasına neden olabilir. Bükme, dönme, pedal çevirme veya yüz buruşturma hareketleri frontal lob nöbetlerinde sık görülür. Buna ek olarak çığlık atma gerçekleşebilir.

Nöbetler parsiyel nöbetlerden jeneralize dönerse (kompleks parsiyel nöbet) bu nöbetler 1 dakikaya yakın olabilmektedir.

Bazen bir kişi frontal lobta olan nöbet sırasında kolların ve bacaklarını şiddetli hareketleri yaparken tam olarak farkında olur. Garip doğası nedeniyle, frontal lob nöbetleri, nonepileptik nöbetler olarak yanlış teşhis edilebilir. Kompleks parsiyel nöbet gerçekleşirse bilinç bozukluğu olabilir.

Frontal lob epilepsisinin teşhisi EEG çekilirken nöbetin gerçekleşmesi sonucu anlaşılabilir.

Frontal lob epilepsisi ilaçlarla kontrol edilebilmektedir. İlaç kontrol edilemezse vagus sinir stimülasyonu ya da cerrahi tedavi düşünülebilir.

Frontal lob epilepsisi olan kişiler için görünüm, nöbetlerin nedenine bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Beyin malformasyonu veya yaralanma veya enfeksiyonun neden olduğu skar dokusu gibi edinilmiş lezyonları olan kişilerin, nöbet ilaçları ile yaşam boyu tedavi gerektirmesi muhtemeldir. Nedenler genetik ise, nöbetler sonunda durabilir.

Kaynakça

  • https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/frontal-lobe-epilepsy

Yorum Yap

Epilepsi cerrahisinin uzun dönem sonuçlarına dair kapsamlı çalışma yayınlandı
3 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Epilepsi ve Yaşam Derneği kuruluyor
Epilepsi tanısı ve epilepsi hastasının takibini sağlayan şapka görünümlü cihaz geliştirildi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)