Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi

Nasıl bir şey?

Çocukluk çağı absans epilepsisi (ÇAE), küçük çocuklarda görülen absans nöbetleri olan bir epilepsi sendromudur. Absans nöbeti geçiren çocuklar, çevrede olanın farkında olmayabilir ya da seslenmeniz durumunda cevap vermeyebilir. Sanki büyülenmiş gibi görünmektedirler. Çocuğun gözleri kayabilir veya gözler açıp kapayabilir. Bazı çocukların ağız çiğnemesi gibi tekrarlayan hareketleri vardır. Her nöbet yaklaşık 10 saniye sürer ve aniden sona erer. Çocuk nöbet geçirdikten sonra normal aktiviteye devam eder. Genellikle bir nöbetin gerçekleştiğinin farkında bile değildirler.

  • Bir çocuk günde bir veya birkaç (100’e kadar) absans nöbet geçirebilir.
  • Sıklıkla oyun oynadığı sırada nöbeti olur.
  • Çocuklar genellikle normal şekilde gelişir, ancak çok sık absans nöbet geçiren çocuklarda öğrenme güçlüğü olabilir.
  • Çocukların bazılarında nöbet teşhisi konmadan önce başlayan dikkat, konsantrasyon ve hafıza problemlerine sahip olabilir. Nöbetleri engellemek için ilaç kullanımı başladıktan sonra sorunlar genellikle artar.

ÇAE, petit mal epilepsisi olarak adlandırılırdı.

Kimlerde görülür?

ÇAE nöbetleri genellikle 3 ila 11 yaşları arasında görülür. En sık 5 ile 8 yaş arasında görülmeye başlar. Nedeni genellikle genetiktir. Benzer nöbetleri olan çocukların ebeveynleri dinlendiğinde hepsinde benzer aile öyküsü olduğunu bildirmektedir.

ÇAE nasıl teşhis edilir?

İlk ne zamandır görüldüğü, diğer nedenlerden kaynaklı herhangi bir sağlık ve öğrenme sorunlarının olup olmadığı, hastanın geçmişi ÇAE tanısında ilk adımdır. Bir fiziksel muayene, neden olabilir ya da nöbetler ile ilişkili diğer sorunları arar.

Muhtemel nöbet aktivitesini araştırmak için bir EEG (elektroensefalogram) yapılır. Çoğunlukla çocuğun 3 ila 5 dakika boyunca hiperventilasyon yapması istenecektir. Bu çok hızlı solunum, ÇAE’li çocukların %80’inde bir yokluk nöbetini tetikleyebilir. EEG, jenerasyon ve dalga deşarjlarını 3 Hz’de (saniyede devir) genelleştirilmiştir (beynin her iki tarafında da aynıdır).

Bir hasta yakınının çocuğuna hiperventilasyon yaptırması sonucu gerçekleşen absans nöbeti aşağıda izleyebilirsiniz.

Olayın nasıl göründüğünü görmek için bir EEG çekilmeden önce bir muayene sırasında hiperventilasyon yapılabilir.

Beyin BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR (manyetik rezonans görüntüleme) taramaları normaldir.

Dikkat problemlerinin taranması tavsiye edilir.

ÇAE nasıl tedavi edilir?

Yeni bir çalışmada, etosüksimit absans nöbetleri tedavi etmek için tercih edilen ilk ilaç olarak gösterilmiştir. Valproat (Depakote) eşit olarak etosüksimid kadar etkili olmuş, ancak etosüksimid valproattan daha az dikkat eksikliğine neden olmuştur.

Lamotrijin daha az etkili olmuştur, ancak bazı yan etkiler etosüksimid ve valproat ile karşılaştırıldığında daha azdır. Yan etkiler genellikle hızlı bir şekilde ortadan kalkmış ve çalışma sırasında ilacı bırakmayı gerektirmemiştir.

Bu etken maddeli nöbet ilaçlarını denemeye rağmen absans nöbetler devam ederse, bu ilaçları birleştirmek yardımcı olabilir.

Bazı çocuklar, ilaçların herhangi bir kombinasyon ile kontrol edilmedikleri takdirde ketojenik diyetten yararlanabilirler.

ÇAE’li çocuklar için bakış nedir?

ÇAE’li 3 çocuğun en az 2’si tedaviye yanıt vermektedir ve nöbetler ergenlik ortalarına kadar ortadan kalkar.

Nöbet kontrolüne rağmen dikkatle ilgili sorunlar devam edebilir ve bu epilepsi sendromunun önemli bir parçasıdır.

Çocukların yaklaşık %10-15’i ergenlik döneminde genellikle jeneralize tonik-klonik ve/veya miyoklonik nöbetler olmak üzere diğer nöbet tiplerini görülebilmektedir.

KAYNAKÇA

  • https://www.epilepsysociety.org.uk/childhood-epilepsy-syndromes#.XT9rR-gzZPb
  • https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/childhood-absence-epilepsy
  • https://www.epilepsydiagnosis.org/syndrome/cae-overview.html

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)