Parietal Lob

Beyin Lobları

Beynin lobları: frontal loblar, parietal loblar, oksipital loblar ve temporal loblar.

Parietal loblar, serebral korteksin dört ana lobundan veya bölgesinden biridir. Parietal loblar frontal lobların arkasında ve temporal lobların üzerinde yer almaktadır. Bu loblar, duyusal bilginin işlevi ve işlenmesi, mekansal yönelimi ve beden farkındalığını anlamak için önemlidir.

Bulunduğu Yer

Yönlü olarak, parietal loblar oksipital loblara ve santral sulkus ve frontal loblara arkasındaki kısmın daha üstündedir. Merkezi sulkus parietal ve frontal lobları ayıran geniş derin oluk veya girintiden oluşur.

İşlevi

Parietal loblar vücutta bir dizi önemli fonksiyonda yer alır. Ana işlevlerden biri, vücudun her yerinden duyusal bilgileri almak ve işlemektir. Somatosensoriyel korteks, parietal loblarda bulunur ve dokunma duyularını işlemek için gereklidir. Örneğin, somatosensoriyel korteks, bir dokunma hissinin yerini belirlememize ve sıcaklık ve ağrı gibi duyumlar arasında ayrım yapmamıza yardımcı olur. Parietal loblardaki nöronlar, talamus adı verilen beynin bir kısmından dokunma, görsel ve diğer duyusal bilgileri alırlar. Parietal loblar bilgiyi işler ve dokunma ile nesneleri tanımlamamıza yardım eder.

Parietal loblar , belirli görevleri yerine getirmek için motor korteks ve görsel korteks gibi beynin diğer alanlarıyla birlikte çalışır . Kapıyı açmak, saçlarını taramak, dudaklarını ve dilini doğru pozisyona yerleştirmek gibi tüm işlemler parietal lobun etkileşimi örnek gösterilebilir. Bu loblar ayrıca mekansal yönelimi anlamak ve doğru navigasyon için önemlidir. Vücudun pozisyonunu, yerini ve hareketini tanımlayabilmek, parietal lobların önemli bir fonksiyonudur.

Parietal lob fonksiyonları şunlardır:

 • Biliş
 • Bilgi işlem
 • Dokunma hissi (ağrı, sıcaklık vb.)
 • Mekansal Oryantasyonu Anlama
 • Hareket Koordinasyonu
 • Konuşma
 • Görsel algı
 • Okuma ve yazma
 • Matematiksel Hesaplama

Hasar

Parietal lobun hasar görmesi veya yaralanması bazı zorluklara neden olabilir. Bunlar:

 • Dil ile ilgili zorlukların bir kısmı,
 • Günlük öğelerin doğru isimlerini, yazamama veya heceleyememe
 • Okumada bozulma
 • Konuşabilmek için dudakları veya dilleri düzgün bir şekilde konumlandırmadaki yetersizlik ve nasıl konumlandıracağı konusu hatırlamada zorluk yaşama.
 • Hedefe yönelik görevlerin gerçekleştirilmesinde zorluklar
 • Çizimde zorluklar
 • Matematik hesaplamalarının yapılamaması,
 • Nesnelerin dokunarak tanımlanmasındaki zorluk veya farklı dokunma tipleri arasında ayrım yapma, soldan ayırma yetersizliği eksiklik
 • El-göz koordinasyonunun, yönünün anlaşılmasında zorluk
 • Beden farkındalığının yokluğu,
 • Tam hareketlerin yapılmasında zorluk
 • Karmaşık görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilememesi,

Bazı tip problemler, serebral korteksin sol veya sağ hemisferlerine verilen hasarla ilişkilidir. Sol parietal lobun zarar görmesi, genellikle dil ve yazıların anlaşılmasında zorluklar doğurur. Sağ parietal lobun hasar görmesi mekansal yönelim ve navigasyonun anlaşılmasında güçlüklerle sonuçlanır.

Yorum Yap

Epilepsi hastalarının ehliyet alımındaki kriterler değiştirildi
Elazığ’da yaşayan epilepsi hastası lise öğrencisi Meryem’den haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Ecem, yurtta epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
Epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanık için 12 yıl hapis istemi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Rett Sendromu
Progresif Miyoklonik Epilepsi
Aicardi Sendromu
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Jül Sezar
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)