Kranial Sinirler

Krinial Sinirler, kafa tası sinirleri olarak da bilinen merkezî sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin beyinden çıkan bölümüdür.

Toplam 12 sinirden oluşur. Tümü beyin tabanından çıkarak kafatasındaki deliklerden geçerler. N.Vagus hariç baş ve boyun bölgesine yayılırlar. N. vagus ise Toraks (göğus boşluğu) ve Abdomen‘e (karın boşluğu) yayılır.

I. Olfaktor Sinir: Koku siniridir

II. Optik Sinir: Görme siniridir

III. Okulomotor Sinir:Gözün hareketlerini yapan (somatik motor ve otonom) sinirlerdir.

IV. Trohlear Sinir: Gözün aşağı bakışını sağlar.

V. Trigeminal Sinir: Üçüz sinirler de denir. 1. yutak kavsinin siniri olup çiğneme kasları, dişler, alt göz kapağı, burun mukozası, yanaklar, ağız tabanı, çene ucu, yüzün bir kısmı, dudaklar, alt ve üst çene mukozası gibi geniş bir alanı innerve eder.

VI. N. Abdusens: Gözün uzaklaştırıcı siniridir.

VII. Fasial Sinir: Yutak kavsinin siniri olup mimik kasları (yüz ifadelerini veren kaslar) innerve eder.

VIII. Vestibulokohlear Sinir: Kulak, duyma ve denge siniri.

IX. Glossofaringeal Sinir: Yutak kavsinin siniri. Tonsillalar, dilin 1/3 arka kısmı (tad duyusu).

X. Vagal Sinir: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar.

XI. Aksesuvar Sinir: Omuz ve boyun kaslarını kontrol eder.

XII. Hipoglossal Sinir: Dil kaslarını kontrol eder.

Yorum Yap

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi aracıyla kanala uçtu
Kardeşleri tarafından ahırda ölü bulundu
KAYSERİ MELİKGAZİ’DE 47 YAŞINDAKİ KİŞİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Nadir görülen çocukluk çağı epilepsisinin tedavisinde umut verici yeni gelişme
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Aicardi Sendromu
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)