İlaçla Tedavi

Epilepsi tedavisinde ilk seçenek olarak tercih edilir. Anlatılanlar ve test sonuçlarına istinaden ilaç tercihi yapılır. Denenen ilaç nöbeti durdurursa o ilaçla devam edilir. Durdurmadığı zaman ek ilaca başlanır. Bazen başlanan ilaç yan etki gösterebilir. Bu durumda başka bir ilaca geçilebilir.

Kişinin yaşı, nöbet şekli, başka hastalığı olup olmadığı gibi hususlara göre kullanılacak ilacın dozu belirlenmektedir. Bazı ilaçlar hamilelik sürecinde kullanılamamaktadır veya dozu düşürülmesi gerekebilmektedir.

İlaç tedavisinde kullanılan antiepileptikler eski ve yeni nesil olarak ifade edilmektedir.

  • Eski nesil antiepileptik ilaçların etkin maddesi; valproik asit, fenitoin, karbamazepin, primidon, fenobarbital
  • Yeni nesil antiepileptik ilaçların etkin maddesi; gabapentin, lamotrijin, topiramat, levetirasetam, zonisamid, okskarbazepin, pregabalin, felbamat.

İlaçlara başlandığı zaman en sık görülen yan etkiler şunlardır:

  • Uyku hali
  • Baş Dönmesi
  • Dengesizlik

Vücut ilaca alıştığı zaman bu yan etkiler geçmektedir. Bir ilaca alerjisi varsa en sık deri dökülmesi görülmektedir.

Hamilelik düşünen kadınların doktorunu bilgilendirmesinde fayda vardır. Çünkü bazı ilaçlar hamilelikte kullanılmaması gerektiği için ilaç değişimine gidilebilir.

İlaç tedavisinin başarısı sizin ilaçları söylenen şekilde kullanmanıza ve aksatmamanıza bağlıdır. İlacı unutursanız sürekli içtiğiniz saati 3 saat geçmemişse hemen alabilirsiniz.

Eğer nöbetler ortadan kalkarsa, 2 ila 5 yıl boyunca nöbet geçirmediyseniz, kullandığınız ilaç bıraktırılabilmektedir.

İlaç tedavisine cevap vermeyen veya 2-3 tane bir arada kullanılan epilepsi hastalarında cerrahi yöntem düşünülebilir.

Kaynakça

  • http://www.turkepilepsi.org.tr/menu/36/ilac-tedavisi
  • http://www.epilepsy.org.uk/info/treatment/anti-epileptic-drug-treatment
  • https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/choosing-first-medicine
  • https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/stopping-medication

Yorum Yap

Bakan Selçuk’tan kronik hastaların raporları ve reçeteleri hakkında yeni açıklama
E-Devlet’ten seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?
Mardin’de bir kişi AVM önünde nöbet geçirdi
Türk Nöroloji Derneği Covid-19 Bilgi Kaynağı paylaştı
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Aicardi Sendromu
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)